Bu makale aşağıdakilerle ilgilidir::

Platformlar: Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2003, Windows 2000, Windows 98, Windows ME

Java sürümleri: 1.4.2_xx, 1.5.0, 6.0


--------------------------------------------------------------------------------

Bu sayfada, aşağıdaki bölüm başlıkları altında Java Update olanağı tanıtılmıştır:


Java Update nedir?

Ne işe yarar?

Yeni güncelleştirme bildirimi

Yeni güncelleştirmenin indirilmesi

Yeni güncelleştirmenin yüklenmesi

Java güncelleştirmelerini yapılandırma

Otomatik güncelleştirme özelliği

Bildirim seçeneklerini değiştirme

Güncelleştirme zamanlamasını değiştirme

Manuel güncelleştirme özelliği--------------------------------------------------------------------------------

I. Java Update nedir?


Java Update, bilgisayarınızı en yeni Java sürümleriyle otomatik olarak güncelleştiren bir olanaktır. Java Runtime Environment yazılımı yüklendiğinde Java Update olanağı da otomatik olarak yüklenir.


Java Update, programlanmış olan zamanda java.com sitesine bağlanır ve yeni bir güncelleştirme olup olmadığını kontrol eder.

--------------------------------------------------------------------------------

II. Ne işe yarar?


Yeni güncelleştirme bildirimi

Yüklenecek yeni bir güncelleştirme söz konusu olduğunda, aşağıdaki gibi bir araç ipucu balonu görüntülenir:


Yeni güncelleştirmenin indirilmesi

Balonu tıklatın.

Ready to Download - Java Update (İndirmeye Hazır - Java Update) iletişim kutusu görüntülenir.

İndirmeyi başlatmak için Download (İndir) düğmesini tıklatın. Ya da güncelleştirmeyi daha sonra indirmek üzere Remind Me Later (Daha Sonra Anımsat) düğmesini tıklatın.

İndirme işlemini başlatmayı seçerseniz, işlemin ilerleme durumunu gösteren bir araç ipucu balonu belirir.Yeni güncelleştirmenin yüklenmesi

İndirme tamamlanınca, bir araç ipucu balonu güncelleştirmenin yüklenmeye hazır olduğunu bildirir.

Yükleme işlemini başlatmak için balonu tıklatın.


Yüklemeyi başlatmak için Install (Yükle) düğmesini tıklatın. Ya da güncelleştirmeyi daha sonra yüklemek üzere Remind Me Later (Daha Sonra Anımsat) düğmesini tıklatın.


Install düğmesini tıklatırsanız InstallShield sihirbazı görüntülenir ve yükleme işlemi başlar.


Yükleme tamamlandığında bir iletişim kutusu görüntülenir:


Yükleme işlemini tamamlamak için Finish (Son) düğmesini tıklatın.


--------------------------------------------------------------------------------


III. Java güncelleştirmelerini yapılandırma


Otomatik güncelleştirme özelliği

Not: Bu özellik yalnızca Windows XP, 2003, 2000 (SP2 ya da üzeri) için geçerlidir ve bu işletim sistemlerinde varsayılan değer olarak ayarlanmıştır.


Sırasıyla Başlat > Ayarlar > Denetim Masası'nı tıklatın.

Java simgesini çift tıklatın. Java Control Panel (Java Denetim Masası) açılır.

Update (Güncelleştirme) sekmesini tıklatın.

Not: Network yöneticiniz yükleme sırasında Java Update olanağını devre dışı bıraktıysa, iletişim kutusunda Update sekmesi bulunmayabilir.

Java Update olanağının güncelleştirmeleri otomatik olarak kontrol etmesini istiyorsanız Check for Updates Automatically (Güncelleştirmeleri Otomatik Olarak Kontrol Et) onay kutusunu işaretleyin.


Bildirim seçeneklerini değiştirme

İki bildirim seçeneği vardır:


Before installing (Yüklemeden önce): Java güncelleştirmesinin otomatik olarak indirilmesini ve yüklenmeden önce size bildirilmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanın.

Before downloading and before installing (İndirmeden ve yüklemeden önce): Varsayılan seçenek budur. Java güncelleştirmesinin indirilmeden ve yüklenmeden önce size bildirilmesini istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.


Güncelleştirme zamanlamasını değiştirme

Java güncelleştirmelerinin istenen sıklıkta kontrol edilmesini ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Advanced (Gelişmiş) düğmesini tıklatın.


Automatic Update Advanced Settings (Otomatik Güncelleştirme Gelişmiş Ayarları) iletişim kutusu görüntülenir.

Kontrol etme sıklığını günlük, haftalık ya da aylık olarak ayarlayabilirsiniz.

Java Update olanağının çalıştırılacağı tarihi ve saati seçebilirsiniz.

OK (Tamam) düğmesini tıklatın. Java Update zamanlayıcısı, yeni Java güncelleştirmelerini belirlediğiniz sıklıkta kontrol eder ve size bildirir.


Manuel güncelleştirme özelliği

İstediğiniz anda Update Now (Şimdi Güncelleştir) düğmesini tıklatarak, güncelleştirmeleri manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

http://www.uydulife.com/forum/images/begen.png" alt="Bunu Beğen" border="0"> <div>